11 Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den HEERE, een Belialsraadsman.