13 Maar nu zal Ik zijn juk van u breken, en zal uw banden verscheuren.