10 Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;