2 En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen.