21 En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.