27 En te Hazar-Sual, en in Ber-Seba, en haar onderhorige plaatsen,