17 Van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai;