32 En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.