40 Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis; ook ik en de helft der overheden met mij.