9 En Bakbukja, en Unni, hun broederen, waren tegen hen over in de wachten.