12 Toen bracht gans Juda de tienden van het koren, en van den most, en van de olie, in de schatten.