4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel.