22 En na hem verbeterden de priesteren, wonende in de vlakke velden.