1 Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot, tegen hun broederen, de Joden.