19 Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles, wat ik aan dit volk gedaan heb.