6 Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer.