15 De muur nu werd volbracht, op den vijf en twintigsten van Elul, in twee en vijftig dagen.