10 De kinderen van Arach, zeshonderd twee en vijftig;