12 De kinderen van Elam, duizend, tweehonderd vier en vijftig;