14 De kinderen van Zakkai, zevenhonderd en zestig;