15 De kinderen van Binnui, zeshonderd acht en veertig;