16 De kinderen van Bebai, zeshonderd acht en twintig;