17 De kinderen van Azgad, twee duizend, driehonderd twee en twintig;