19 De kinderen van Bigvai, twee duizend, zeven en zestig;