20 De kinderen van Adin, zeshonderd vijf en vijftig;