22 De kinderen van Hassum, driehonderd acht en twintig;