23 De kinderen van Bezai, driehonderd vier en twintig;