26 De mannen van Bethlehem en Netofa, honderd acht en tachtig;