27 De mannen van Anathoth, honderd acht en twintig;