29 De mannen van Kirjath-Jearim, Cefira en Beeroth, zevenhonderd drie en veertig;