30 De mannen van Rama en Gaba, zeshonderd en twintig;