32 De mannen van Beth-El en Ai, honderd drie en twintig;