33 De mannen van het andere Nebo, twee en vijftig;