34 De kinderen des anderen Elams, duizend, tweehonderd vier en vijftig;