36 De kinderen van Jericho, driehonderd vijf en veertig;