37 De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd een en twintig;