38 De kinderen van Senaa, drie duizend, negenhonderd en dertig;