39 De priesters: de kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig;