41 De kinderen van Pashur, duizend, tweehonderd zeven en veertig;