48 De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Salmai;