49 De kinderen van Hanan, de kinderen van Giddel, de kinderen van Gahar;