50 De kinderen van Reaja, de kinderen van Rezin, de kinderen van Nekoda;