51 De kinderen van Gazzam, de kinderen van Uzza, de kinderen van Paseah;