52 De kinderen van Bezai, de kinderen van Meunim, de kinderen van Nefussim;