55 De kinderen van Barkos, de kinderen van Sisera, de kinderen van Thamah;