58 De kinderen van Jaela, de kinderen van Darkon, de kinderen van Giddel;