66 Deze ganse gemeente te zamen was twee en veertig duizend, driehonderd en zestig;