8 De kinderen van Parhos waren twee duizend, honderd twee en zeventig;