9 De kinderen van Sefatja, driehonderd twee en zeventig;