1 Als nu de zevende maand aankwam, en de kinderen Israels in hun steden waren,